czwartek, 24 czerwca 2010

Ułatwienia rozwodowe w UE

Rozwody par, w których małżonkowie są obywatelami różnych krajów Unii Europejskiej zostaną uregulowane przez nową legislację przygotowywaną przez część krajów członkowskich.

Parlament Europejski zamierza upoważnić 14 unijnych państw do kontynuowania prac nad inicjatywą, która pozwoli mieszanym małżeństwom wybrać kraj, wedle prawa którego zostanie przeprowadzony ich proces rozwodowy.

Zapisy te pozwolą parom mieszanym (małżonkom różnych narodowości, małżonkom żyjącym osobno w różnych państwach członkowskich bądź żyjącym razem w kraju innym niż kraj ich pochodzenia) wybrać państwo, którego prawo będzie zastosowane w ich postępowaniu rozwodowym. Jedyny warunek jest taki, że musi to być kraj, z którym łączą ich bliskie związki, takie jak narodowość lub długotrwały pobyt.

Więcej w artykule: Łatwiejsze rozwody, wiara.pl, 18.06.2010

Zobacz też: Unia Europejska pomoże w rozwodach, fronda.pl, 05.06.2010

Kryzys małżeński - rozwód czy ratowanie małżeństwa?Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

© puls pro-life