piątek, 29 października 2010

Dziś głosowanie nad projektami ustaw o in vitro

Dziś polscy posłowie zagłosują nad projektami ustaw o in vitro.
Projektów jest sześć: dwa autorstwa PiS, które zakazują zapłodnienia pozaustrojowego, jeden projekt Jarosława Gowina, który mocno je ogranicza, a trzy Małgorzaty Kidawy-Błońskiej dopuszczające największy zakres swobody w tworzeniu i zamrażaniu zarodków.


Zobacz też: Sześć projektów. Sejm zagłosuje nad in vitro, tvn24.pl, 29.10.2010

Sejm kluby poselskie bez dyscypliny na głosowaniach w sprawie in vitro
, rynekzdrowia.pl, 28.10.2010

Kopacz: program refundacji in vitro jest już gotowy, rynekzdrowia.pl, 28.10.2010,

In vitro: Palikot za, naukowcy przeciw
, rp.pl, 29.10.2010

"Nie" mrożeniu zarodków, goscniedzielny.pl, 31.10.2010

Naprotechnologia zamiast in vitro
, kai.pl, 28.10.2010

poniedziałek, 25 października 2010

Dziś dodatek "W rodzinie" o adopcji

Zachęcamy do zapoznania się z tekstami, z dzisiejszego (25.X.2010) dodatku do "Naszego Dziennika" pt. "W Rodzinie" .

Pierwszy z nich pt." W rodzinie jest najlepiej" to rozmowa z dr Moniką Redziak, psychologiem z Katolickiego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Warszawie, na temat przygotowania rodzin do adopcji.

"Historia niejednej miłości"
- to poruszające świadectwo państwa Porzezińskich, którzy kilka lat temu podjęli się rodzicielskiej opieki nad bliźniaczkami : Tosią i Marysią.

Ciekawy tekst Marii Klepackiej- Środoń " O różnicy pomiędzy adopcją a in vitro" na temat istotnych różnic między adopcją a tzw. rozrodem wspomaganym.


Zobacz też: Adresy katolickich ośrodków adopcyjno - opiekuńczych


piątek, 22 października 2010

Wywiad z prof. Robertem Walleyem, założycielem organizacji Mater Care International


Zachęcamy do zapoznania się z wywiadem jaki przeprowadzono z prof. Robertem Walleyem, załozycielem i dyrektorem organizacji MaterCare International, konsultorem Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Pracowników Służby Zdrowia, czlonkiem Królewskiego Kolegium Lekarzy i Chirurgów Kanady oraz Królewskiego Kolegium Położnikow i Ginekologów Anglii.

Rząd w Polsce chce wprowadzić refundację procedury in vitro. Jak Pan ocenia takie działania?

- Bezpłodność jest poważnym i bolesnym problemem dla wielu małżeństw. Dlatego wiele zależy od tego, jak podchodzimy do ludzi nią dotkniętych. Nie może to jednak oznaczać zgody na manipulacje ludzkim życiem. Każdy z nas kiedyś był w embrionalnym stadium rozwoju. Dlatego trzeba się zastanowić, w jaki sposób rozwiązać problem bezpłodności, by nie niszczyć ludzkiego życia. Dobrym i szanującym życie rozwiązaniem jest naprotechnologia.

In vitro jest znacznie droższe i wywołuje wiele niszczących konsekwencji, a wcale nie gwarantuje urodzenia dziecka. Poza tym z upływem czasu poznajemy wiele negatywnych konsekwencji in vitro. Jedna z nich jest zespół hiperstymulacji. Dotyka on kobiety, które poddały się takim zabiegom. Kolejny problem to sprawa tożsamości. Ludzie, którzy przyszli w ten sposób na świat, pytają, gdy dorosną: kim jesteśmy, skąd, od kogo pochodzimy? W ten sposób rodzi się pytanie: czy można zapłacić każdą cenę, by "mieć" dziecko? Nie wydaje mi się. W Polsce jest wiele instytucji, które pomagają pokonywać problem bezpłodności bez uciekania się do in vitro. Decyzja o finansowaniu takich zabiegów będzie korzystna tylko dla ośrodków medycznych, które będą na niej zarabiać.


Więcej : Potrzebujemy planu Marshalla dla macierzyństwa, ND, 01.10.2010Zobacz też: Nagrania i zdjęcia z konferencji MaterCare

Strona internetowa MaterCare Polskaczwartek, 21 października 2010

Konferencja w Poznaniu: Zdrowie prokreacyjne. NaProTECHNOLOGY- w diagnozowaniu i leczeniu niepłodności


Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny oddział Poznań zaprasza lekarzy ginekologów położników, lekarzy medycyny rodzinnej, lekarzy internistów, lekarzy w trakcie specjalizacji, lekarzy stażystów, studentów medycyny oraz pielęgniarki i położne oraz wszystkie zainteresowane osoby na konferencję:


Zdrowie prokreacyjne.
NaProTECHNOLOGY® w diagnozowaniu i leczeniu niepłodności.


Informacje szczegółowe/zgłoszenie


Obrona klauzuli sumienia

W dniu 7 października w Zgromadzeniu Rady Europy nie powiodła się próba pozbawienia pracowników służby zdrowia prawa do sprzeciwu sumienia. Prawicowi deputowani odrzucili raport brytyjskiej polityk, aktywistki aborcyjnej Christine McCafferty, która chciała zakazać lekarzom i wszystkim placówkom medycznym powoływania się na tzw. klauzulę sumienia. Zmienili również radykalnie treść rezolucji, sformułowanej w oparciu o ten raport. Zdaniem wielu analityków, to spektakularna porażka lewicy, a także niemała sensacja.

Raport McCafferty zatytułowany „Dostęp kobiet do legalnych świadczeń medycznych: problem nieuregulowanego korzystania ze sprzeciwu sumienia” oraz oparta na nim rezolucja wzywały państwa członkowskie RE do wprowadzenia przepisów prawnych, obligujących lekarzy i placówki medyczne do świadczenia skandalicznych „usług” medycznych takich jak: aborcja, sterylizacja, eutanazja itp.

Więcej w artykule: Sensacyjne zwycięstwo obrońców klauzuli sumienia w Radzie Europy, LifeSiteNews.com opr. PS, 08.10.2010


Ograniczenie finansowania aborcji ze środków UE

Przyjęty 20 października w Strasburgu przez Parlament Europejski budżet Unii po raz pierwszy ogranicza możliwość finansowania aborcji w ramach programów rozwojowych Unii Europejskiej.

„Przegłosowany dziś budżet UE na rok 2011 pierwszy raz zawiera ograniczenia w finansowaniu aborcji czy sterylizacji w ramach programów polityki rozwojowej Unii Europejskiej. To mały krok, ale w dobrym kierunku. Unia w ogóle nie powinna finansować programów zakładających przeprowadzanie aborcji, ponieważ jest to praktyka nielegalna w niektórych krajach UE. Na podstawie przegłosowanych dziś zapisów będziemy upominali Komisję Europejską w tej sprawie” – powiedział poseł Konrad Szymański, będącym jednym z autorów poprawek.

Do rezolucji budżetowej wpisano, że Parlament Europejski „kładzie szczególny akcent na zwalczanie przemocy wobec kobiet, w tym za pośrednictwem wymuszania aborcji, okaleczania narządów płciowych kobiet, przymusowej sterylizacji i innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania”.


Źródło: KAI, 21.10.2010ONZ: Aborcja nie jest prawem kobiety

Obrońcy życia i rodziny odnieśli kolejne zwycięstwo. Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło dokument końcowy, w którym nie ma wzmianki o „aborcji jako prawie kobiety”. To porażka międzynarodowej organizacji Planned Parenthood, zabiegającej o umieszczenie takiego zapisu. Wcześniej, w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy odrzucono raport McCafferty i przyjęto rezolucję potwierdzającą oraz wzmacniającą prawo lekarzy do odmowy udziału w aborcji.

22 września Zgromadzenie Ogólne przyjęło dokument końcowy, w którym nie ma wzmianki o aborcji jako prawie kobiety. Podczas ostatniego szczytu pozarządowe organizacje aborcyjne naciskały, by w dokumencie końcowym znalazł się zapis stanowiący, że „aborcja jest powszechnym prawem człowieka” i została ustanowiona jako jeden z Milenijnych Celów Rozwoju.


Więcej w artykule: Sukces obrońców życia na forum ONZ, LifeSiteNews,com opr.PS, 19.10.2010
środa, 20 października 2010

Słynny polski neonatolog popiera protest wobec in vitro

Przyłączam się do protestu w sprawie regulacji prawnych dotyczących procedury in vitro. Jako katolik uznaję wszystkie argumenty Kościoła Katolickiego – napisał w oświadczeniu przekazanym mediom prof. Janusz Gadzinowski, lekarz i kierownik Katedry i Kliniki Neonatologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Konsultant Wojewódzki ds. Neonatologii Województwa Wielkopolskiego.

„Jako lekarz i kierownik największej Kliniki Neonatologii w Polsce obserwuję oprócz radości rodzin z powodu posiadania dziecka w następstwie stosowania metody in vitro, także tragedie będące konsekwencją częstszego występowania ciąży mnogiej z ryzykiem porodu przedwczesnego (często w fazie ciąży, gdzie przeżycie jest niemożliwe).

Dochodzi do tego zwiększona częstość przetoczeń krwi między płodami oraz większa liczba wad wrodzonych. Wszystko to powoduje zwiększoną zachorowalność i śmiertelność noworodków. W szeregu krajów metody in vitro spowodowały wystąpienie „epidemii ciąży mnogiej”. Należy obawiać się, że do podobnego zjawiska dojdzie w naszym kraju po uchwaleniu ustawy” – napisał profesor.


Więcej w artykule: Wybitny lekarz popiera biskupów, fronda.pl,20.10.10


Zobacz też: Dzieci z in vitro chorują częściej

List biskupów do polityków w/s in vitro

Ks.Kieniewicz: politycy nie mają taryfy ulgowej, fronda.pl, 18.10.10

Nigdy więcej nie wykonam in vitro - świadectwo lekarza

Dzieci z in vitro są o 30 % bardziej zagrożone wadami genetycznymi

Rosja: in vitro sprzyja inwalidztwu


Naprotechnologia zamiast in vitro

niedziela, 17 października 2010

Broszura informacyjna na temat in vitro

W związku z parlamentarną debatą na temat procedury "in vitro" Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka przygotowało specjalną broszurę informacyjną.

Dotychczas wydrukowano i rozprowadzono 750 tys. egzemplarzy. Broszurę można pobrać tutaj lub zamówić pod adresem biuro@pro-life.pl

Broszura jest bezpłatna. Celem jest wydrukowanie i rozprowadzenie 2 mln. egz.30-lecie Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci

Trzydzieści lat temu obrońcy życia ludzkiego w Polsce zainicjowali Krucjatę Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci. Jej uczestnicy są przekonani, że doprowadziła ona do cywilizacyjnego przełomu i „bezprecedensowego przejścia w warunkach demokratycznych od legalności aborcji do prawnej ochrony nienarodzonych dzieci” – To czytelny znak skuteczności modlitwy – podkreśla ks. prof. Edward Staniek, duchowy opiekun Krucjaty.Więcej : XXX-lecie Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci

Informacje na temat Modlitewnego Kongresu dla Życia

W terminie między 5 a 10 października w Rzymie odbywał się V Światowy Modlitewny Kongres dla Życia. Hasłem tegorocznego kongresu były słowa z Ewangelii św. Jana: A światłość w ciemności świeci. W spotkaniu wzięło udział około 300 obrońców życia z 47 krajów z całego świata. Głównym organizatorem kongresu było Human Life International - Austria.


Więcej informacji wraz z wybranymi referatami : Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka


piątek, 1 października 2010

V Światowy Kongres Modlitewny dla Życia

W dniach 5-10 października 2010 w Rzymie odbędzie się V Światowy Kongres Modlitewny dla Życia*****
© puls pro-life