czwartek, 21 października 2010

ONZ: Aborcja nie jest prawem kobiety

Obrońcy życia i rodziny odnieśli kolejne zwycięstwo. Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło dokument końcowy, w którym nie ma wzmianki o „aborcji jako prawie kobiety”. To porażka międzynarodowej organizacji Planned Parenthood, zabiegającej o umieszczenie takiego zapisu. Wcześniej, w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy odrzucono raport McCafferty i przyjęto rezolucję potwierdzającą oraz wzmacniającą prawo lekarzy do odmowy udziału w aborcji.

22 września Zgromadzenie Ogólne przyjęło dokument końcowy, w którym nie ma wzmianki o aborcji jako prawie kobiety. Podczas ostatniego szczytu pozarządowe organizacje aborcyjne naciskały, by w dokumencie końcowym znalazł się zapis stanowiący, że „aborcja jest powszechnym prawem człowieka” i została ustanowiona jako jeden z Milenijnych Celów Rozwoju.


Więcej w artykule: Sukces obrońców życia na forum ONZ, LifeSiteNews,com opr.PS, 19.10.2010
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

© puls pro-life