niedziela, 19 grudnia 2010

Hiszpania : coraz więcej aborcji eugenicznych


Poważne zaniepokojenie coraz częstszymi przypadkami tzw. „aborcji eugenicznej”, czyli zabijaniem przed urodzeniem dzieci niepełnosprawnych, wyraziła działająca w Andaluzji organizacja „Prawo do życia”. Jej członkowie są przerażeni faktem, że w całym kraju dokonuje się coraz częściej eksterminacji osób, które mogłyby się urodzić niepełnosprawne.

„Prawo do życia” odnosi się do danych zawartych w opublikowanym 14 grudnia sprawozdaniu Ministerstwa Zdrowia Hiszpanii za rok 2009. Mowa w nim o tym, że 2,98 % spośród 111 tys. aborcji przeprowadzono z powodu „zagrożenia dla płodu”. W 2008 r. odsetek ten wynosił 2,86, a w roku 2007 - 2,91 %.

„Procent wad wrodzonych, występujących u ludzi waha się między 2 a 3% , a to oznacza, że prowadzona jest polityka eksterminacji przez aborcję, wszystkich ludzi niepełnosprawnych, którzy powinni się urodzić. Proceder taki można określić jako ludobójstwo” - stwierdziło „Prawo do życia”.

Zwrócono uwagę, że stopniowy wzrost zabójstw dzieci niepełnosprawnych w fazie płodowej wynika z realizacji programów przesiewowych badań prenatalnych. Zaznaczono, że selekcja prenatalna jest sprzeczna z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz innymi normami prawnymi.Źródło: KAI, 18.12.2010


Zobacz też:
Terminacja ciąży oczami niepełnosprawnego

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

© puls pro-life