niedziela, 29 maja 2011

Apel do ministra Arłukowicza

W dniu 16 maja 2011 Mariusz Dzierżawski wystosował list do ministra Arłukowicza, który został nominowany na pełnomocnika premiera ds. walki z wykluczeniem społecznym. Poniżej treść listu.

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej
Warszawa, 16 maja 2011

Pan Bartosz Arłukowicz,

pełnomocnik Premiera ds. przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu

Szanowny Panie Ministrze!

Z nadzieją przyjąłem Pańską nominację na pełnomocnika Premiera ds. walki z wykluczeniem społecznym.

Ofiarami wykluczenia są dziś przede wszystkim dzieci chore. Odmawia im się nawet prawa do życia. W roku 2009 legalnie uśmiercono przez aborcję 510 takich dzieci. Obowiązująca ustawa pozwala na zabijanie ich aż do osiągnięcia zdolności do życia poza organizmem matki, w praktyce oznacza to, że dzieci w Polsce można zabijać do 24 tygodnia życia. Wstrząsające świadectwa położnych opisują warunki tej haniebnej procedury.

Jako lekarz zdaje Pan sobie sprawę jak demoralizująco wpływa na Pańskich kolegów uczestnictwo w praktykach aborcyjnych. Powołaniem lekarzy jest pomoc cierpiącym. Zabijanie dzieci w łonach matek sprzeciwia się temu powołaniu i niszczy moralne kompetencje lekarza do wykonywania zawodu.

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej złożył w Sejmie projekt ustawy chroniącej życie każdego dziecka. Ponad 560 000 osób poparło swoim podpisem tę inicjatywę, a wielu wyraziło swoje poparcie w inny sposób. Projekt został skierowany przez Marszałka Sejmu do pierwszego czytania, które powinno się odbyć przed 17 lipca. Liczymy na Pańskie poparcie dla projektu biorącego w obronę tych, którzy nie mogą bronić się sami.

Prosimy o wyznaczenie terminu spotkania z członkami Komitetu. Sprawa jest pilna, ponieważ każdego dnia zabijanych jest kilkoro dzieci.

Z poważaniem

Mariusz Dzierżawski

Pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop aborcji"


Zobacz też: Mówię Arłukowiczowi:sprawdzam ND, 18.05.2011

1 komentarz:

© puls pro-life