czwartek, 28 lipca 2011

Deklaracja Młodych przeciwko programom zdrowia reprodukcyjnego

57 tys. osób z różnych krajów podpisało Deklarację Młodych, w której wyrażono sprzeciw wobec planów młodzieżowej sekcji Funduszu Ludnościowego ONZ (UNFPA), aby zaakceptować program promujący antykoncepcję i aborcję wśród młodych na całym świecie.

W Deklaracji zainicjowanej przez Międzynarodową Koalicję Młodych (IYC) przypomniano, że człowiek stworzony jest na obraz i podobieństwo Boga, a promowane przez ONZ tak zwane „prawa seksualne” nie są w stanie przesłonić prawdziwych praw młodych ludzi, chcących żyć i rozwijać się w rodzinach.

Więcej w artykule: Młodzi ludzie przeciwko programowi ONZ promującemu swobodę seksualną, PS, 28.07.2011piątek, 22 lipca 2011

Rozwód? Przemyśl to! - kampania społeczna

Ruszyła kampania społeczna Fundacji Mamy i Taty adresowana do rodziców i zwracającą uwagę na długoterminowe skutki rozwodu dla dzieci.

W Polsce rośnie liczba rozwodów (w dużych miastach sięga niemal 40%). Jak pokazują zlecone przez Fundację badania 81% dorosłych Polaków postrzega to zjawisko jako poważny problem społeczny. Każdego roku w Polsce, według danych GUS, ponad 60 tys. dzieci przeżywa rozwód rodziców. W badaniach prowadzonych na całym świecie skutki rozwodu dla dzieci to m.in. regres w rozwoju intelektualnym i psychofizycznym oraz pogorszenie stanu zdrowia.

W skali społecznej to odroczone skutki i koszty płynące z gorszej socjalizacji (63% samobójstw, 71% porzuceń szkoły, 85% osadzeń młodocianych w więzieniach, 90% bezdomnych wśród dzieci to według różnych badań osoby wychowywane bez ojca). Jednocześnie z sondaży Instytutu Gallupa wynika, że 74% kobiet i 60% rozwiedzionych mężczyzn żałuje po latach, że nie walczyło o utrzymanie swojego pierwszego małżeństwa. Czy zatem około 30 tys. dzieci każdego roku w Polsce mogłoby żyć nadal w rodzinach pełnych ? Czy mamy do czynienia z plagą „pochopnych rozwodów”?Fundacja zidentyfikowała doświadczenia zagraniczne w tej dziedzinie oraz zdiagnozowała możliwe działania systemowe, które chce rekomendować w ramach swojej kampanii. Jest ona adresowana do grupy odbiorców: 25-45 lat mężczyzn i kobiet, mieszkańców miast, o różnych postawach światopoglądowych. Obecnie traktują oni rozwody jako zjawisko tak powszechne, że powoli stające się normą. Mają świadomość, że rozwód rodziców to trudny czas dla dzieci i że trzeba im pomóc przez niego przejść. Sądzą, że „kulturalny rozwód” pomoże zniwelować ten problem. Fundacja chce by w wyniku kontaktu z przekazem kampanii uznali, że rozwód to coś więcej niż techniczny problem nieobecności jednego z rodziców, to też coś więcej niż emocjonalna niewygoda i stres przez jakiś czas.Rozwód to zbudowanie w dziecku trwałego przeświadczenia o niemożności tworzenia trwałych, stabilnych związków międzyludzkich. To zabicie w nim nadziei, na to, że możliwe jest trwałe, niezachwiane szczęście między ludźmi.

Główny przekaz kampanii brzmi: rozwód to lekcja życia, której nie chcesz dawać swojemu dziecku – to lekcja, która uczy, że w relacjach między ludźmi nie ma nic trwałego, pewnego, stałego.

Fundacja przygotowała spot „Bajka” przeznaczony do emisji w TV oraz kinach, plakaty do ekspozycji na billboardach i citylightach, stronę internetową kampanii www.rozwodprzemyslto.pl z krótkimi filmami opartymi na zweryfikowanych w badaniach jakościowych, emocjonalnych komunikatach zachęcających odbiorców do pogłębionej refleksji nad decyzją o rozwodzie. We wrześniu na zakończenie kampanii opublikowany zostanie ekspercki raport o skutkach rozwodów i próba analizy kosztów społecznych tego zjawiska.

Uruchomiono również niezależne serwisy internetowe, które zostały spozycjonowane w czołówce rezultatów wyszukiwania dla głównych fraz związanych z rozwodem w wyszukiwarce Google. Każdy z serwisów zachęca czytelnika do lektury poradami w kwestii rozwodów ale też konfrontuje go z wynikami badań o ich skutkach dla dzieci. W ten sposób Fundacja planuje dotrzeć do osób zamierzających się rozwieść by zachęcić je do powtórnego przemyślenia decyzji i poszukania pomocy dla ratowania małżeństwa.

Większość rozwodzących się rodziców nie jest świadomych skutków, którymi doświadczenie rozwodu naznaczy ich dzieci na resztę życie. Doświadczenia innych krajów pokazują, że upowszechnienie tej wiedzy jest w stanie uratować wiele małżeństw. - mówi prezes Fundacji Mamy i Taty Paweł Woliński. Dzisiaj w naszym kraju pokutuje mit „kulturalnego rozwodu”, który najlepiej przeprowadzić jak najszybciej jeśli parze się nie układa. „Zachowacie wtedy same miłe wspomnienia ze swojego małżeństwa” mówią dziś często rozwodzącym się psychologowie. Dodając, że dzieci będą szczęśliwe jeśli będą widziały szczęśliwych rodziców w ich nowych związkach. Wielu rozwodzących się byłoby szczerze zdziwionych jak szczęśliwe było ich rozpadające się małżeństwo w oczach ich dzieci. – dodaje Woliński.

Fundacja wystąpiła o objęcie kampanii patronatem do Ministra Sprawiedliwości, Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Rzecznika Praw Dziecka oraz Rzecznika Praw Obywatelskich.


Strona oficjalna kampanii: Rozwód?Przemyśl to!


Podpisz petycję w sprawie rozwodówśroda, 6 lipca 2011

Projekt ustawy chroniącej życie skierowano do prac Sejmu


Obywatelski projekt ustawy o całkowitej ochronie dzieci poczętych został poddany głosowaniu 1 lipca br. Większością głosów projekt trafił do prac w komisjach sejmowych.
Wniosek o odrzucenie projektu ustawy złożony przez Klub Parlamentarny SLD został odrzucony przez Parlamentarzystów.


Za odrzuceniem projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz niektórych innych ustaw głosowało 151 Posłów, 254 było przeciw, 11 wstrzymało się od głosu. Z kolei za skierowaniem projektu ustawy do komisji sejmowej było 261 posłów, przeciw 155, a 1 z posłów wstrzymał się od głosu.

Link Poniżej podajemy szczegóły głosowania, gdzie sprawdzić można jak głosował każdy z posłów.

Lista posłów głosujących za odrzuceniem wniosku.

Lista posłów głosujących za skierowaniem do Komisji Zwyczajnej (głos przeciw oznaczał NIE odrzuceniu projektu, ale skierowanie do Komisji Nadzwyczajnej, która miałaby rozpatrzyć projekt do 1 września)

Cieszmy się sukcesem i przygotowujmy się do dalszej pracy. Dzwońmy nadal do posłów, także tych którzy byli przeciwko odrzuceniu projektu, by podziękować im za dobrą decyzję. Dzięki temu będą mieli świadomość, że nam - wyborcom właśnie na takiej postawie zależy. Utwierdzi ich to również w przekonaniu, że należy zadecydować tak samo w momencie głosowania nad uchwaleniem ustawy.


Źródło: stopaborcji.pl
© puls pro-life