środa, 31 sierpnia 2011

Dziś głosowanie w sprawie projektu ustawy o ochronie życia

Ostateczne głosowanie nad projektem całkowitego zakazu zabijania ludzi odbędzie się DZIŚ (31 sierpnia 2011 r.) w polskim Sejmie.

Debata odbędzie się w godzinach od 17.00 do 18.30, a głosowanie od 19.30 do 20.30.Zobacz też: Kto chce zabijać chore dzieci?


W Sejmie potrzeba obrońców życiaOcaleni od aborcji


Aborcja w "zabiegowym"


Jestem położną i nie chcę zabijać - listŚwiadectwa położnychponiedziałek, 29 sierpnia 2011

Projekt ustawy o ochronie życia odrzucony przez Sejmowe Komisje

Połączone Komisje Zdrowia oraz Polityki Społecznej i Rodzinyzarekomendowały odrzucenie obywatelskiego projektu ustawy zakazującej całkowicie aborcji w Polsce.
Posiedzenie obu komisji trwało ponad dwie godziny, w głosowaniu za odrzuceniem projektu ustawy głosowało 45 posłów, przeciwko było 22, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Pod obywatelskim projektem o całkowitej ochronie życia poczętego podpisało się 600 tys. osób.
Zawiera on zapis, że życie ludzkie ma być chronione bez żadnych wyjątków, które dopuszcza obecna ustawa – a więc także wtedy, gdy ciąża zagraża życiu lub zdrowiu matki, gdy płód jest uszkodzony lub chory, gdy ciąża jest skutkiem czynu zabronionego.

Źródło: eKAI

Zobacz więcej: Dyscyplina przeciw życiuczwartek, 18 sierpnia 2011

Jutro posiedzenie Komisji Sejmowych Zdrowia i Polityki Społecznej w sprawie obywatelskiego projektu ustawy chroniącej życie

19 sierpnia Komisje Sejmowe Zdrowia i Polityki Społecznej i Rodziny rozpoczną obrady nad obywatelskim projektem ustawy o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz niektórych innych ustaw. Początek obrad wyznaczono na godzinę 9.30.
Twórcy projektu chcą zmiany tytułu ustawy z „Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży” na „Ustawę o ochronie życia ludzkiego od poczęcia”.

Zgłoszony projekt nowelizacji zakłada zmianę art. 1. Według projektodawców powinien on zostać rozszerzony do dwóch punktów mówiących, że: „Każda istota ludzka ma od chwili poczęcia przyrodzone prawo do życia” oraz że: „Życie i zdrowie dziecka od chwili jego poczęcia pozostają pod ochroną prawa”.

W nowelizacji proponuje się też usunięcie preambuły oraz artykułów 2, 3, 4, 4a, 4b, 4c i 9 obowiązującej ustawy. Są w nich zawarte m.in. warunki dopuszczalności aborcji przez kobietę w przypadku zagrożenia życia, ryzyka nieodwracalnego upośledzenia płodu oraz jeśli ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego, a także gdy „kobieta ciężarna znajduje się w ciężkich warunkach życiowych lub trudnej sytuacji osobistej”. Jeden z punktów mówi też o tym, że kobiecie posiadającej ubezpieczenie społeczne przysługuje prawo do bezpłatnego „przerwania ciąży” w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej.

Źródło: stopaborcji.pl

© puls pro-life