środa, 29 lutego 2012

Seminarium na temat nowego feminizmu

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na seminarium poświęcone nowemu feminizmowi oraz roli i zadaniom kobiety we współczesnym społeczeństwie. Będzie ono odpowiedzią na coraz mocniej promowaną politykę gender oraz propozycją „janopawłowego” spojrzenia na osobę kobiety i dar kobiecości.

Konwersatorium ma na celu przybliżenie głównych tez oraz społecznych implikacji nowego feminizmu opartego na antropologii Jana Pawła II, zawartej głównie w jego teologii ciała. Czytane i omawiane będą podstawowe wybrane teksty papieskie, które dały impuls do stworzenia nowego feminizmu, a następnie dzieła przedstawicielek tego nurtu myślowego. Dodatkowo przeanalizujemy strony internetowe inicjatyw zachęcających kobiety do działalności na różnych polach życia społecznego i jednocześnie odwołujących się do treści zawartych w pismach papieskich. W miarę możliwości będziemy zapraszać gości, modyfikując i dostosowując program zajęć do ich wystąpień.

dr Aneta Gawkowska, ISNS UW


Zajęcia rozpoczynają się 1 marca 2012 roku i będą odbywać się co dwa tygodnie w czwartek.

Zapisy: Angelika Metzger ametzger@centrumjp2.pl


1% dla Domu Samotnej Matki w Otwocku

Drodzy Państwo, zachęcamy Państwa do przekazania 1% na Dom Samotnej Matki w Otwocku. Wiosną ruszy rozbudowa Domu, który służy za schronienie dla samotnych matek i ich dzieci, jest on także przystankiem przygotowującym do wkroczenia w samodzielne życie.

Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego.


Tak będzie wyglądał nowy Nazaret from Dom Nazaret on Vimeo.

wtorek, 21 lutego 2012

Konferencja "Ratujmy życie - wspierajmy rodzicielstwo"

W ramach II Kongresu Demograficznego Rządowej Rady Ludnościowej oraz Tygodnia dla Życia dnia 21.03.2012r. odbędzie się Konferencja "Ratujmy życie- wspierajmy rodzicielstwo".

Miejsce: Szpital Ginekologiczno- Położniczy im. św. Rodziny,ul. Madalińskiego 25, Warszawa,
Rozpoczęcie konferencji: godz.8:15.
Wstęp wolny.

Coraz mniej urodzeń dzieci z wadami wrodzonymi

Coraz więcej rodziców obciążonych genetycznie może mieć pewność, że ich dzieci będą zdrowe. W jaki sposób to się zrealizuje? Czyim kosztem?

Zachęcamy do przeczytania artykułu "Dzieci bez wad"

Jak uwolnić miejsce pracy od dymu tytoniowego?


Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych we współpracy z Urzędem Marszałkowskim oraz władzami samorządowymi realizuje od listopada 2010 roku projekt wspierający tworzenie miejsc wolnych od dymu tytoniowego .

W ramach projektu
opracowany został poradnik „Miejsca pracy wolne od dymu tytoniowego”, który swoim honorowym patronatem objęło Ministerstwo Zdrowia. W poradniku znajdują się informację związane pozytywnymi efektami ekonomicznymi, zdrowotnymi i społecznymi wynikającymi z tworzenia miejsc pracy wolnych od dymu tytoniowego.


Poradnik "Miejsca pracy wolne od dymu tytoniowego" (pdf)

Pomoc telefoniczna dla osób uzależnionych od tytoniu: 0801- 108-108

Zobacz też:
Przykłady dobrych praktyk w dziedzinie wprowadzania miejsc wolnych od dymu tytoniowego

środa, 15 lutego 2012

Wspomnienie prof. Włodzimierza Fijałkowskiego


Dzisiaj mija 9. rocznica śmierci prof.Włodzimierza Fijałkowskiego, wybitnego ginekologa-położnika, promotora naturalnych metod planowania rodziny i twórcy modelu szkoły rodzenia.

Zapraszamy do odwiedzenia profilu Profesora na Facebooku
.

Konferencja o NaProTechnologii we Wrocławiu


W dniu 24.03.2012 we Wrocławiu w Centrum Naukowo–Badawczym (budynek D20 Politechniki Wrocławskiej przy ul. Janiszewskiego 8) odbędzie się konferencja poświęcona najnowszym rozwiązaniom w leczeniu niepłodności.

Temat: NaProTECHNOLOGYTM W DIAGNOZOWANIU I LECZENIU NIEPŁODNOŚCI. Szanse, wyzwania efekty.

Wśród wykładowców m.in. prof. Marian Gabryś, dr Maciej Barczentewicz, dr Aleksandra Baryła, dr Piotr Klimas oraz mgr Mirosława Szymaniak.
Więcej informacji na stronie: http://naprotechnologia.wroclaw.pl/konferencja-2012/program-konferencji/Świnki w służbie transplantologii

W Krakowie urodziły się świnki, które prawdopodobnie zapoczątkują hodowlę organów potrzebnych do przeszczepów.(...) Transgeniczne świnie wyhodowane w pierwszym etapie badań służą zespołom specjalistów z Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu do badań nad uzyskaniem biotechnologicznych zastawek serca.
Więcej w artykule: Modyfikowane świnki z Krakowa nadzieją na życie, dziennikpolski24.pl, 13.02.2012r.Wzrost ryzyka zakrzepicy po in vitro

W pierwszym trymestrze ciąży powstałej w wyniku sztucznego zapłodLinknienia (in vitro, IVF) wzrasta ryzyko wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Szczególnie dotyczy to sytuacji tzw. zespołu hiperstymulacji jajników, ciężkiego powikłania występującego po stymulacji jajeczkowania.

Zespół szwedzkich naukowców prowadził badania nad wzrostem ryzyka i częstością występowania żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej w odniesieniu do sztucznego zapłodnienia. Specjalistów interesowały przede wszystkim przypadki zespołu hiperstymulacji jajników (OHSS). Badania prowadzili naukowcy ze Szpitala Uniwersyteckiego Karolinska w Sztokholmie oraz szwedzkiej Narodowej Rady Zdrowia i Opieki Społecznej.

Specjaliści przeanalizowali karty przebiegu ciąży wszystkich kobiet, które urodziły dziecko w Szwecji latach 1999-2008; w sumie - 964,5 tys. kart. Poszukiwano przypadków wystąpienia zakrzepicy. Następnie analizowano częstość występowania choroby u kobiet, które poddały się sztucznemu zapłodnieniu w porównaniu z zachorowaniem kobiet, które poczęły naturalnie.

W rezultacie badań ustalono, że w grupie kobiet poddanych sztucznemu zapłodnieniu wystąpił 10-krotny wzrost ryzyka zakrzepicy w pierwszym trymestrze ciąży w porównaniu z populacją kobiet, które poczęły naturalnie. W przypadku wystąpienia zespołu hiperstymulacji jajników dochodziło nawet do 100-krotnego wzrostu ryzyka zakrzepicy w pierwszym trymestrze ciąży. Żylną chorobę zakrzepowo-zatorową najczęściej diagnozowano około 60. dnia ciąży.

Określenie żylna choroba zakrzepowo-zatorowa obejmuje przypadki występowania zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej.

Źródło: HLI, 14.02.2012

Materiał źródłowy:

K.Rova, H. Passmark, P.G.Lindqvist, “Venous thromboembolism in relation to in vitro fertilization: an approach to determining the incidence and increase in risk in successful cycles”, w: “Fertility and Sterility” (January 2012), Vol. 97, Issue 1, p. 95-100.


Eutanazja zakazana przez Radę Europy

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy uchwaliło rezolucję zakazującą eutanazji. Rezolucja została przyjęta 26 stycznia br., w ramach ustalania zasad prawnych, które powinny rządzić praktyką tzw. testamentów życia w krajach należących do Rady Europy.

W tekście - wprawdzie nie do końca jednoznacznym - znalazł się zapis, że „eutanazja, rozumiana jako celowe zabijanie przez działanie lub zaniechanie pewnych działań, w celu uzyskania przez daną osobę domniemanych korzyści, musi być zawsze zakazana”.

Teraz najważniejsze jest to, aby stwierdzenie zakazujące eutanazji stało się punktem odniesienia dla sądów, w tym również dla Trybunału Praw Człowieka. Przyjęta formuła w sprawie eutanazji jest głosem tych wszystkich Europejczyków, którzy – jak powiedział ks. prałat Aldo Giordano, stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy Radzie Europy w Strasburgu - pragną odzyskać sens tajemnicy życia i śmierci. „Faktem jest, że nie możemy być władcami życia i śmierci, ponieważ są to sprawy przekraczające naszą wolną wolę.”


Źródło: opr. HLI na podstawie: Radio Watykan via Opoka – 29.01.2012 r.
poniedziałek, 13 lutego 2012

Pikieta w obronie dzieci z zespołem Downa

Według Sprawozdania Rady Ministrów w 2010 roku przyczyną 96% aborcji w naszym kraju było podejrzenie o to, że dziecko może być chore. Oznaczało to wyrok śmierci dla 610 z nich. Diagnozę stawia się najczęściej w późnej ciąży, więc taka aborcja wymaga szczególnego okrucieństwa.

Fundacja PRO - prawo do życia organizuje co czwartek pikiety przed Szpitalem Bielańskim.

UWAGA - Najbliższa pikieta-czuwanie odbędzie się 16 lutego 2012r. o godz. 18

Zobacz też: Pikieta przed Szpitalem Bielańskim, gosc.pl, 10.02.2012


czwartek, 9 lutego 2012

Konferencja "Ojcostwo dzisiaj", Zabrze, 17 lutego 2012


Fundacja Cyryla i Metodego – Inicjatywa Tato.Net zaprasza na Konferencję

OJCOSTWO DZISIAJ - Strategia dla organizacji wspierających rodzinę

Piątek, 17 lutego 2012 r., godz. 10.00–15.00

Konferencja adresowana jest do organizacji i instytucji wspierających rodzinę, działających na terenie województw Śląskiego i Opolskiego. Inicjuje ona tworzenie sieci współpracy akcentującej rolę zaangażowanego ojca w prawidłowym funkcjonowaniu rodziny.

W programie znajdą się następujace bloki tematyczne:

• wystąpienia specjalistów z dziedzin związanych z tematyką rodzinną, wychowawczą, edukacyjną,

• prezentacje aktualnego stanu inicjatyw wspierających ojcostwo w Polsce,

• dzielenie się dobrymi praktykami w Polsce i na świecie,

• zaprezentowania najnowszych badań.

Konferencja jest częścią projektu „NaviTata – nawigacja do ojcostwa”, dofinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

PROGRAM KONFERENCJI I REJESTRACJA


Twój czas, Twój wybór - NaProTechnologia


W czwartek 16 lutego o godz. 19.00 kolejne spotkanie z cyklu "Twój czas, Twój wybór" poświęconego tematom Cywilizacji Życia.

Temat najbliższego spotkania: NaProTechnology- leczenie niepłodności naiwne czy skuteczne.

W Klubie Młodzieżowym aROMAt gościć będziemy Małgorzatę Mąsiorską oraz lek. Natalię Suszczewicz - instruktorki Creighton Model System, narzędzia NaProTechnology, które opowiedzą o realnej skuteczności NaProTechnology oraz związanych z tym szans dla par niepłodnych na poczęcie dziecka bez uciekania się do procedur In Vitro.


Miejsce spotkania: Klub młodzieżowy aROMAt, ul. Nowogrodzka 49, WarszawaWarszawa: debata o miłości klubie aROMatW przeddzień Walentynek, tj. 13 lutego o godz. 19.00 KSM zaprasza do Klubu Młodzieżowego aROMAt na debatę pt. "Kochać jak to łatwo powiedzieć - czyli jak znaleźć przepis na miłość?".

Gośćmi będą małżeństwa: Anna i Marcin Brzostek ze wspólnoty Domowego Kościoła, Magdalena i Piotr Lipniaccy - realizatorzy programu Archipelag Skarbów oraz Agata i Piotr Puścikowscy - dziennikarka Gościa Niedzielnego oraz architekt, rodzice czwórki dzieci. Goście wspólnie poszukiwać będą odpowiedzi na wskazane pytania oraz podzielą się swoim świadectwem.


Serdecznie zapraszamy szczególnie licealistów i studentów oraz pary i narzeczonych.

Miejsce spotkania: Klub młodzieżowy aROMAt, ul. Nowogrodzka 49, Warszawa

wtorek, 7 lutego 2012

Fundacja "Otwórz Oczy"


Społeczna inicjatywa Otwórz Oczy powstała w 2004 roku zawiązana przez Tomasza Wojakowskiego, który w wyniku rzadkiej choroby oczu stracił znaczną część wzroku. Głównym przesłaniem tego nieformalnego ruchu było przełamanie dostrzegalnej obojętności wobec osób niepełnosprawnych.

Miało to stać się impulsem do podjęcia działań zmierzających do ukazania ludzi niewidzących, poruszających się na wózku, niesłyszących czy upośledzonych umysłowo jako pełnoprawnych i równie wartościowych, jak zdrowa część społeczeństwa.

Na stronie Fundacji mogą Państwo zamówić bezpłatny egzemplarz książeczki "Autoportret", opisującej historie macierzyństwa pięciu kobiet z rożnymi rodzajami niepełnosprawności.


środa, 1 lutego 2012

Bioetyka w pigułce dla każdego - polecamy książkę


Zachęcamy do zapoznania się z książką wydaną w roku 2011, autorstwa Michele Aramini pt."Bioetyka dla wszystkich". Jest to napisana przystępnym językiem książka, będąca usystematyzowanym opracowaniem najważniejszych zagadnień bioetyki.

Zagadnienia poruszone przez autora to: in vitro, przeszczepy narządów, inżynieria genetyczna, aborcja, klonowanie, eutanazja oraz komórki macierzyste.
"Bioetyka dla wszystkich" jest przystępnym przewodnikiem, dla wszystkich, którzy chcą zrozumieć istotę wymienionych zagadnień oraz to jakie niosą konsekwencje.

Książka dostępna jest także w
księgarniach internetowych

Szczecin: Koncert dla Życia


5 lutego 2012 o godzinie 21.00. w Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie odbędzie się koncert Jana Budziaszka i Janusza Saługi. Głównym celem organizacji koncertu jest propagacja obrona życia ludzkiego.
Koncert będzie poprzedzony Mszą Świętą o godzinie 20.00. Wstęp wolny.

Więcej informacji: Koncert dla Życia
© puls pro-life