środa, 15 lutego 2012

Eutanazja zakazana przez Radę Europy

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy uchwaliło rezolucję zakazującą eutanazji. Rezolucja została przyjęta 26 stycznia br., w ramach ustalania zasad prawnych, które powinny rządzić praktyką tzw. testamentów życia w krajach należących do Rady Europy.

W tekście - wprawdzie nie do końca jednoznacznym - znalazł się zapis, że „eutanazja, rozumiana jako celowe zabijanie przez działanie lub zaniechanie pewnych działań, w celu uzyskania przez daną osobę domniemanych korzyści, musi być zawsze zakazana”.

Teraz najważniejsze jest to, aby stwierdzenie zakazujące eutanazji stało się punktem odniesienia dla sądów, w tym również dla Trybunału Praw Człowieka. Przyjęta formuła w sprawie eutanazji jest głosem tych wszystkich Europejczyków, którzy – jak powiedział ks. prałat Aldo Giordano, stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy Radzie Europy w Strasburgu - pragną odzyskać sens tajemnicy życia i śmierci. „Faktem jest, że nie możemy być władcami życia i śmierci, ponieważ są to sprawy przekraczające naszą wolną wolę.”


Źródło: opr. HLI na podstawie: Radio Watykan via Opoka – 29.01.2012 r.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

© puls pro-life