wtorek, 21 lutego 2012

Jak uwolnić miejsce pracy od dymu tytoniowego?


Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych we współpracy z Urzędem Marszałkowskim oraz władzami samorządowymi realizuje od listopada 2010 roku projekt wspierający tworzenie miejsc wolnych od dymu tytoniowego .

W ramach projektu
opracowany został poradnik „Miejsca pracy wolne od dymu tytoniowego”, który swoim honorowym patronatem objęło Ministerstwo Zdrowia. W poradniku znajdują się informację związane pozytywnymi efektami ekonomicznymi, zdrowotnymi i społecznymi wynikającymi z tworzenia miejsc pracy wolnych od dymu tytoniowego.


Poradnik "Miejsca pracy wolne od dymu tytoniowego" (pdf)

Pomoc telefoniczna dla osób uzależnionych od tytoniu: 0801- 108-108

Zobacz też:
Przykłady dobrych praktyk w dziedzinie wprowadzania miejsc wolnych od dymu tytoniowego

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

© puls pro-life