środa, 29 lutego 2012

Seminarium na temat nowego feminizmu

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na seminarium poświęcone nowemu feminizmowi oraz roli i zadaniom kobiety we współczesnym społeczeństwie. Będzie ono odpowiedzią na coraz mocniej promowaną politykę gender oraz propozycją „janopawłowego” spojrzenia na osobę kobiety i dar kobiecości.

Konwersatorium ma na celu przybliżenie głównych tez oraz społecznych implikacji nowego feminizmu opartego na antropologii Jana Pawła II, zawartej głównie w jego teologii ciała. Czytane i omawiane będą podstawowe wybrane teksty papieskie, które dały impuls do stworzenia nowego feminizmu, a następnie dzieła przedstawicielek tego nurtu myślowego. Dodatkowo przeanalizujemy strony internetowe inicjatyw zachęcających kobiety do działalności na różnych polach życia społecznego i jednocześnie odwołujących się do treści zawartych w pismach papieskich. W miarę możliwości będziemy zapraszać gości, modyfikując i dostosowując program zajęć do ich wystąpień.

dr Aneta Gawkowska, ISNS UW


Zajęcia rozpoczynają się 1 marca 2012 roku i będą odbywać się co dwa tygodnie w czwartek.

Zapisy: Angelika Metzger ametzger@centrumjp2.pl


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

© puls pro-life