wtorek, 15 maja 2012

Międzynarodowy Dzień Rodziny

Zgromadzenie Generalne ONZ 20 września 1993 roku w rezolucji nr 47/237 ogłosiło dzień 15 maja Międzynarodowym Dniem Rodziny. Celem rezolucji jest zwrócenie uwagi świata, rządów, odpowiedzialnych za politykę lokalna na wagę rodziny jako najmniejszej komórki życia społecznego oraz aby zwrócić uwagę na prawa i odpowiedzialność rodzin. Pierwszy Światowy Dzień Rodziny obchodzony był w 1984 roku. 

Współczesna rodzina jest zagrożona w swojej tradycyjnej formie. Przemiany społeczne i obyczajowe sprawiają, że wiele dzieci rodzi się w rodzinach niepełnych lub wolnych związkach, wiele małżeństw rozpada się.

Podwyższył się również wiek osób zawierających małżeństwo i decydujących się na dzieci. Zmniejszyła się liczba rodzin wielodzietnych. Statystyczna rodzina europejska ma jedno lub dwoje dzieci. Kryzys rodziny jest pogłębiany przez prawo zezwalające na aborcję i lansowaną postawę braku otwarcia na życie. Aborcja na życzenie jest niedostępna jedynie w trzech krajach Europy: Polsce, Irlandii i na Malcie. Europa jest przy tym obecnie jedynym kontynentem, na którym rodzi się mniej ludzi niż umiera.

Od początku lat 90-tych rozwój demograficzny w Polsce nie zapewnia prostej zastępowalności pokoleń, rozluźniają się także więzi rodzinne.


  

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

© puls pro-life