poniedziałek, 27 sierpnia 2012

Wywiad na temat in vitro z prof.Gadzinowskim

Polecamy Państwu ciekawy wywiad z prof.Januszem Gadzinowskim na temat in vitro.

Fragment wywiadu :

"(...) Uważam, że z medycznego punktu widzenia powinno się wymusić na ośrodkach wykonujących in vitro publikowanie raportów z ich działalności. Bo dziś wszelkie negatywne
następstwa stosowania tej metody są skrzętnie ukrywane. Moim zdaniem każda para, która decyduje się na procedurę in vitro powinna być poinformowana nie tylko o tym, że może mieć dziecko, ale także, że to dziecko może mieć wady, że może się przedwcześnie urodzić i  że mogą wystąpić różne komplikacje – zarówno u kobiety ciężarnej, jak i u dziecka(...)."
FAMWELL - ciekawe badania SGH o polskiej rodzinie

Badania uczonych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie pokazują, że coraz więcej kobiet w Polsce nigdy nie zostaje matkami . 18 % przepytanych przez nich respondentek - nigdy nie chciało mieć dzieci, 
a 13 % nie może mieć potomstwa z przyczyn biologicznych. Badanie zostało przeprowadzone przez pracowników naukowych Instytutu Statystyki i Demografii SGH.

„O ile wśród kobiet urodzonych w latach 1945-1955 około 8 % nigdy nie urodziło dziecka, o tyle wśród kobiet urodzonych w 1965 roku odsetek bezdzietnych wzrósł do 15,5 %” – informuje rzecznik SGH Marcin Poznań.

Uczeni SGH - w ramach projektu FAMWELL - postanowili sprawdzić, jakie są przyczyny takiej tendencji. W przygotowanym badaniu ankietowym pytali, jakie czynniki mogły wpłynąć na decyzje kobiet o braku potomstwa lub wręcz zmusić je do pozostania bezdzietnymi, wbrew ich woli. Przepytali w tym celu 604 bezdzietne kobiety w wieku 37-45 lat.

Źródło: PAP, 17.08.2012

Młodzi Amerykanie chcą trwałego małżeństwa

Jak wynika z badań uniwersytetu Clarka w Worcester  86 % ankietowanych młodych Amerykanów oczekuje, że ich związki małżeńskie przetrwają całe życie. Młodzi składają deklaracje, mimo że w rzeczywistości rozpada się połowa małżeństw.

Sondaż opublikowany przez uczelnię w stanie Massachusetts wskazuje też, że 57 % Amerykanów w wieku 18-29 lat uważa, że relacje seksualne, którym nie towarzyszy zaangażowanie emocjonalne są czymś niewłaściwym. 73 % z 1 029 ankietowanych uważa, że przed decyzją o dzieciach pary powinny się pobrać.
Natomiast 61 % jest gotowych zrezygnować z niektórych aspiracji zawodowych w zamian za udane życie rodzinne. Deklarują tak zarówno młode kobiety jak i mężczyźni.

środa, 22 sierpnia 2012

Oświadczenie Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy w/s Fundacji Pro

OŚWIADCZENIE
KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA DZIENNIKARZY
W SPRAWIE
ZATRZYMANIA PRZEZ POLICJĘ ORGANIZATORÓW WYSTAWY Z FUNDACJI
PRO - PRAWO DO ŻYCIA
NA PRZYSTANKU WOODSTOCK
ORAZ
W SPRAWIE WYPOWIEDZI I DZIAŁAŃ NARUSZAJĄCYCH DOBRE IMIĘ
OBROŃCÓW ŻYCIA
 
W ostatnich latach staliśmy się świadkami otwartej walki z podstawowymi wartościami, które stoją u podstaw cywilizacji zachodniej, a której podstawowym prawem, z którego wyrastają wszelkie naturalne i nienaruszalne prawa człowieka jest prawo do życia. ( PDPC 1948)
Respekt wobec godności ludzkiej, która wraz z poczęciem nowego człowieka ukierunkowuje odczytanie ludzkich praw jako praw skierowanych „ku życiu”, nakazuje nam solidaryzować się zarówno z zagrożonym aborcją ludzkim życiem jak i z wszelkimi działaniami, które życiu ludzkiemu oddają należny mu szacunek, chronią je oraz ostrzegają przed zagrażającym mu złem.
Sam fakt zaistnienia życia jest wystarczającym powodem do opowiedzenia się za życiem.
Jesteśmy świadomi, że środowiska polityczne podejmujące walkę z życiem oraz obrońcami życia proponują jako alternatywę dla cywilizacji życia, globalną rewolucję kulturową, u podstaw, której stoi projekt totalnej seksualizacji życia. Z tego powodu są one żywo zainteresowane niszczeniem prawdy o aborcji i o życiu poczętym. W tych działaniach maja swoich aktywistów.
Projekt totalnej seksualizacji wybrzmiał na również na tzw. Szczycie w Londynie w zorganizowanym lipcu 2012 roku przez rząd Wielkiej Brytanii (Davida Camerona) oraz Fundację Billa i Melindy Gates, a jest konsekwencją polityki prowadzonej od Konferencji Ludnościowej w Kairze, która stanowiła punkt zwrotny w interpretacji praw.
Projekt totalnej seksualizacji zmierza do takiej przemiany mentalności ludzi żeby oni jako swoją „niezaspokojoną potrzebę” uważali tzw. prawa seksualne i reprodukcyjne wśród których inżynierowie społeczni aborcję postrzegają jako prawo.
W ten sposób kłamstwo o człowieku i jego prawach zmierza do takiego sztucznego zdefiniowania praw i takiej przemiany w ich interpretacji żeby zniszczyć tradycyjną, prawno-naturalistyczną interpretację norm prawnych. Uderza więc w prawdę o człowieku, w zdrowy rozsądek, w prawo do życia i w podstawy naszej cywilizacji. Jest nowym totalitaryzmem.
Z związku z tym wyrażamy przekonanie, że działania obrońców życia z Fundacji Pro- prawo do życia, należy otoczyć szczególną ochroną państwa.
Działania Fundacji Pro można bowiem porównać do wszystkich tych informacyjnych przedsięwzięć, które w czasie II wojny światowej przekazywały światu prawdę o zbrodniach ludobójstwa niemieckiego nazizmu i radzieckiego komunizmu i były dowodem na solidarność z ludźmi niesprawiedliwie dręczonymi i mordowanymi. Również dzisiaj fotografie są dowodem na prawdę faktów unaocznionych przez obrońców życia, która powinna być poznana przez wszystkich.
Ponadto, jak ukazuje prawda o historii lat 30 i 40 XX wieku skojarzenie aborcji i osób propagujących aborcję z Hitlerem wypływa z niezakłamanej wiedzy o działalności faszystowskiego planu „rasy panów”.
Z kolei naruszenie dobrego imienia obrońców życia poprzez określanie ich mianem faszystów wpisuje się w prowadzoną przez środowiska nowej lewicy propagandę antywartości. Z tego powodu nowa lewica faszystami nazywa patriotów i obrońców życia.
Jednak nadal sądy w Polsce są zobowiązane do rozumienia prawdy klasycznie, czyli jako zgodność sądów z rzeczywistością.

Za Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy
ks. dr Bolesław Karcz - Prezes ZG KSD
dr Aldona Ciborowska - OW KSD

Źródło: prawica.net, 21.08.2012


Kenia: antykoncepcja zamiast realnej pomocy kobietom

Władze Kenii przystąpiły do światowego programu kontroli urodzeń. Przeznaczono 356 milionów kenijskich szylingów na jego promocję wśród kobiet i dziewcząt w najbardziej ubogich regionach.

Kobiety kenijskie potrzebują realnej pomocy w postaci podstawowej opieki medycznej, a nie faszerowania ich od młodości środkami upośledzającymi płodność.Wielka Brytania: dominacja aborcji na życzenie

Departament Zdrowia Wielkiej Brytanii ujawnił, że jedynie 0,006 proc. z ponad 6 mln aborcji przeprowadzonych legalnie w Anglii i Walii od 1967 roku miało na celu bezpośrednie ratowanie życia matki. 

Ze statystyk wynika, że lekarze traktują poród jako coś bardziej ryzykownego dla zdrowia kobiety niż aborcja. 

czwartek, 16 sierpnia 2012

Sympozjum "Wokół porodu XXI wieku"- październik, Warszawa 2012

Zaproszenie na II sympozjum z cyklu „Profilaktyka zdrowia prokreacyjnego” 
pt. „Wokół porodu XXI wieku” 

Zapraszamy Państwa na drugie z cyklu sympozjum naukowe, poświęcone profilaktyce zdrowia prokreacyjnego,zainicjowane przez polskie organizacje promujące zdrowie prokreacyjne i metody rozpoznawania płodności (MRP) oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny.

 Konferencja odbędzie się 14 października na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, w Centrum Dydaktycznym przy ul. Trojdena 2A w Warszawie

 I konferencja nosiła tytuł „Wokół początków ludzkiego życia”, tym razem wspólnie z gośćmi – wybitnymi specjalistami pochylimy się nad tematyką troski i ochrony płodności ludzkiej oraz postawach wobec płodności młodych pracowników służby zdrowia. Omówimy szeroko problematykę okołoporodową w kontekście zdrowego dwurodzicielstwa od początku tj. diety, szkoły rodzenia, drogi i miejsca narodzin potomstwa. Zwrócimy uwagę na wymiar medyczny, psychologiczny i etyczny porodu w szpitalu i w domu. Poruszymy tematykę powrotu płodności po porodzie, seksualności w połogu oraz wymogu karmienia piersią jako gwaranta zdrowia rodziny w XXI wieku. 

Wykładowcami będą: Prof. Michał Troszyński, Prof. Marian Gabryś, Prof. Ewa Dmoch- Gajzlerska, Prof. Bogdan Chazan, Prof. Jacek Rudnicki, dr Dorota Kornas- Biela, dr Wojciech Puzyna, dr Magdalena Nehring- Gugulska, dr Ewa Ślizień- Kuczapska, dr Elżbieta Gołąb, dr Piotr Klimas, dr Natalia Suszczewicz, dr Ewa Prokop, mgr Irena Chołuj, mgr Elżbieta Wiater, mgr Maciej Tabor, mgr Dorota Świątkowska, mgr Tomasz Duda, mgr Piotr Miśkiewicz, mgr Anna Otffinowska, mgr Magdalena Witkiewicz, mgr Bożena Kierył. 

Podczas sympozjum zostaną zaprezentowane organizacje zajmujące się promocją zdrowia prokreacyjnego i metod rozpoznawania płodności. 

ORGANIZATOR  Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania we współpracy z: Instytutem Naturalnego Planowania Rodziny wg metody Prof. J. Rötzera, Ligą Małżeństwo Małżeństwu, Towarzystwem Odpowiedzialnego Rodzicielstwa, Stowarzyszeniem Miłość i Odpowiedzialność , Fertility Care Center of Poland, Fundacja MaterCare Polska. 

WSPÓŁORGANIZATOR : Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, fakultet Metody Rozpoznawania Płodności Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 

Patronat honorowy objęli: 
Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM, 

prof. dr hab. n med. Mirosław Wielgoś – Dziekan I Wydziału Lekarskiego WUM, 
Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. Św. Zofii w Warszawie,
Szpital Ginekologiczno- Położniczy im. Św. Rodziny w Warszawie,
Polskie Towarzystwo Położnych, 
Polskie Towarzystwo Medycyny Perinatalnej Oddział Warszawa,
Centrum Nauki o Laktacji,
Fundacja Mleko Mamy, 
Stowarzyszenie Niezależna Inicjatywa Rodziców i Położnych „Dobrze Urodzeni”,
Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych! 

Szczegółowe informacje: www.zdrowie-prokreacyjne.wum.edu.pl


środa, 1 sierpnia 2012

Powstaje biografia prof. Włodzimierza Fijałkowskiego


Szanowna Pani, Szanowny Panie, 

W związku ze zbliżającą się 10-tą rocznicą śmierci prof. med. Włodzimierza Fijałkowskiego (15.02.2013 r.) podjęłam inicjatywę przygotowania do druku Jego biografii. Ogromną pomocą w przedstawieniu sylwetki Profesora, Jego życia i dzieła, a zwłaszcza Jego osobowości będą żywe wspomnienia osób, które miały z Nim kontakt, znały Go lub przyjaźniły się z Nim, jak również tych osób, które znają Profesora jedynie z publikacji i wiele Mu dzięki temu zawdzięczają.  
Dlatego zwracam się do wszystkich osób, które chciałyby podzielić się swoim doświadczeniem z kontaktem z śp. Profesorem W. Fijałkowskim oraz jego spuścizną o nadsyłanie świadectw dotyczących Jego Osoby, zdjęć upamiętniających spotkanie z Nim oraz wszelkich pamiątek związanych z Osobą Profesora.
Proszę o jak najbardziej pełne świadectwa, dzięki którym zostanie utrwalona pamięć o Profesorze dla przyszłych pokoleń. Szczególnie cenne są wszelkie opisy konkretnych sytuacji, zachowań i słów Profesora, osobistych doświadczeń w kontakcie z Nim, jak też informacji o Profesorze zasłyszanych od wiarygodnych osób i osobistych przemyśleń związanych z lekturą jego publikacji.
Być może, nie spotkał Pan/Pani osobiście w swoim życiu Profesora, ale w jakiś sposób jest On dla Pana/Pani ważną postacią, ma wpływ na życie, proszę więc również opisać, na czym to promieniowanie Osoby Profesora polega.
W celu ułatwienia pisania przez Pana/Panią swobodnej wypowiedzi podaję na odwrotnej stronie pytania, które pomogą ją skonstruować, a jednocześnie będą pomocne z opracowaniu jak najbardziej pełnej, wieloaspektowej, ale i bardzo konkretnej, charakterystyki Postaci Profesora jako męża i ojca, chrześcijanina, lekarza, naukowca, wykładowcy, członka ruchu Focolare – Człowieka.
Pragnę zapewnić o zachowaniu pełnej dyskrecji i zabezpieczeniu świadectw, jako dokumentów dla celów naukowych. Wypowiedzi mogą być anonimowe, ale preferowane jest podanie swoich danych osobowych, gdyż to umożliwi kontakt w celu uzyskania zgody na publikację całości lub fragmentu wypowiedzi oraz zdjęć, które proszę opisać (miejsce, rok, rodzaj spotkania).
Jeśli nie jest możliwe przesłanie świadectwa w formie pisemnej a chciałby Pan/Pani przekazać swoją relację ustnie – można przesłać nagranie dźwiękowe lub umówić się na wywiad (osobisty lub telefoniczny).
Bardzo dziękuję za przesyłanie listów, zdjęć oraz pamiątek umożliwiających utrwalenie spuścizny, jaką pozostawił swoim życiem i działalnością Profesor W. Fijałkowski. 

Dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. KUL

     Kierownik Katedry Pedagogiki Rodziny KUL
Członek Zespołu ds. upamiętnienia spuścizny śp. prof.
W. Fijałkowskiego przy Kurii Archidiecezji ŁódzkiejANKIETA
dotycząca wspomnień i świadectw związanych
z Osobą Profesora W. Fijałkowskiego

1.      Na jakiej płaszczyźnie istniała Pana/Pani znajomość z Profesorem, jak długo trwała, czy była to przyjaźń, luźna znajomość, przez korespondencję, na wykładach, z lektury Jego publikacji? Kiedy i jak poznał Pan/Pani Profesora? Jeśli to możliwe, proszę podać miejsce i czas, zapamiętane zachowania i słowa Profesora?
2.      Jakie szczególne momenty/doświadczenia były z Nim przeżyte?
3.      Czy prosił Pan/Pani Profesora o pomoc lub radę? Jak się zachował?
4.      Jakie wydarzenie dotyczące Profesora najbardziej utkwiło w Pana/Pani pamięci? 
5.      Jakie spotkanie, zachowanie lub słowa Profesora uważa Pan/Pani za najbardziej charakterystyczne dla jego Osoby?
6.      Jakie cechy osobowości były wyróżniające dla Profesora? Która z cech Profesora najbardziej Pana/Panią pociąga?
7.      Jak mógłby Pan/Pani opisać duchową sylwetkę Profesora? Co się na nią składało?
8.      Co chciałby Pan powiedzieć innym o życiu, działalności czy osobowości Profesora?
9.       Co należałoby szczególnie utrwalić z dorobku życia Profesora dla przyszłych pokoleń?
10.  Którą z publikacji Profesora lub które z Jego dokonań życiowych uważa Pan/Pani za najważniejsze?

Dane do kontaktu z Panem, Panią (opcjonalnie): Imię i nazwisko, adres, telefon, email, ew. inne dane osobiste
Czy zgadza się Pan/Pani na publikację całości lub części wypowiedzi i zdjęć? Bez, czy z podaniem jej Autora? 
Świadectwa (pisemne lub nagrania), zdjęcia i pamiątki można przesyłać drogą listową lub emailową, można też wykorzystać obie drogi przekazu:

·       Dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. KUL
Sekretariat Instytutu Pedagogiki KUL
ul. Aleje Racławickie 14
20-950 Lublin

·       Email: dorota@biela.pl


© puls pro-life