środa, 1 sierpnia 2012

Powstaje biografia prof. Włodzimierza Fijałkowskiego


Szanowna Pani, Szanowny Panie, 

W związku ze zbliżającą się 10-tą rocznicą śmierci prof. med. Włodzimierza Fijałkowskiego (15.02.2013 r.) podjęłam inicjatywę przygotowania do druku Jego biografii. Ogromną pomocą w przedstawieniu sylwetki Profesora, Jego życia i dzieła, a zwłaszcza Jego osobowości będą żywe wspomnienia osób, które miały z Nim kontakt, znały Go lub przyjaźniły się z Nim, jak również tych osób, które znają Profesora jedynie z publikacji i wiele Mu dzięki temu zawdzięczają.  
Dlatego zwracam się do wszystkich osób, które chciałyby podzielić się swoim doświadczeniem z kontaktem z śp. Profesorem W. Fijałkowskim oraz jego spuścizną o nadsyłanie świadectw dotyczących Jego Osoby, zdjęć upamiętniających spotkanie z Nim oraz wszelkich pamiątek związanych z Osobą Profesora.
Proszę o jak najbardziej pełne świadectwa, dzięki którym zostanie utrwalona pamięć o Profesorze dla przyszłych pokoleń. Szczególnie cenne są wszelkie opisy konkretnych sytuacji, zachowań i słów Profesora, osobistych doświadczeń w kontakcie z Nim, jak też informacji o Profesorze zasłyszanych od wiarygodnych osób i osobistych przemyśleń związanych z lekturą jego publikacji.
Być może, nie spotkał Pan/Pani osobiście w swoim życiu Profesora, ale w jakiś sposób jest On dla Pana/Pani ważną postacią, ma wpływ na życie, proszę więc również opisać, na czym to promieniowanie Osoby Profesora polega.
W celu ułatwienia pisania przez Pana/Panią swobodnej wypowiedzi podaję na odwrotnej stronie pytania, które pomogą ją skonstruować, a jednocześnie będą pomocne z opracowaniu jak najbardziej pełnej, wieloaspektowej, ale i bardzo konkretnej, charakterystyki Postaci Profesora jako męża i ojca, chrześcijanina, lekarza, naukowca, wykładowcy, członka ruchu Focolare – Człowieka.
Pragnę zapewnić o zachowaniu pełnej dyskrecji i zabezpieczeniu świadectw, jako dokumentów dla celów naukowych. Wypowiedzi mogą być anonimowe, ale preferowane jest podanie swoich danych osobowych, gdyż to umożliwi kontakt w celu uzyskania zgody na publikację całości lub fragmentu wypowiedzi oraz zdjęć, które proszę opisać (miejsce, rok, rodzaj spotkania).
Jeśli nie jest możliwe przesłanie świadectwa w formie pisemnej a chciałby Pan/Pani przekazać swoją relację ustnie – można przesłać nagranie dźwiękowe lub umówić się na wywiad (osobisty lub telefoniczny).
Bardzo dziękuję za przesyłanie listów, zdjęć oraz pamiątek umożliwiających utrwalenie spuścizny, jaką pozostawił swoim życiem i działalnością Profesor W. Fijałkowski. 

Dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. KUL

     Kierownik Katedry Pedagogiki Rodziny KUL
Członek Zespołu ds. upamiętnienia spuścizny śp. prof.
W. Fijałkowskiego przy Kurii Archidiecezji ŁódzkiejANKIETA
dotycząca wspomnień i świadectw związanych
z Osobą Profesora W. Fijałkowskiego

1.      Na jakiej płaszczyźnie istniała Pana/Pani znajomość z Profesorem, jak długo trwała, czy była to przyjaźń, luźna znajomość, przez korespondencję, na wykładach, z lektury Jego publikacji? Kiedy i jak poznał Pan/Pani Profesora? Jeśli to możliwe, proszę podać miejsce i czas, zapamiętane zachowania i słowa Profesora?
2.      Jakie szczególne momenty/doświadczenia były z Nim przeżyte?
3.      Czy prosił Pan/Pani Profesora o pomoc lub radę? Jak się zachował?
4.      Jakie wydarzenie dotyczące Profesora najbardziej utkwiło w Pana/Pani pamięci? 
5.      Jakie spotkanie, zachowanie lub słowa Profesora uważa Pan/Pani za najbardziej charakterystyczne dla jego Osoby?
6.      Jakie cechy osobowości były wyróżniające dla Profesora? Która z cech Profesora najbardziej Pana/Panią pociąga?
7.      Jak mógłby Pan/Pani opisać duchową sylwetkę Profesora? Co się na nią składało?
8.      Co chciałby Pan powiedzieć innym o życiu, działalności czy osobowości Profesora?
9.       Co należałoby szczególnie utrwalić z dorobku życia Profesora dla przyszłych pokoleń?
10.  Którą z publikacji Profesora lub które z Jego dokonań życiowych uważa Pan/Pani za najważniejsze?

Dane do kontaktu z Panem, Panią (opcjonalnie): Imię i nazwisko, adres, telefon, email, ew. inne dane osobiste
Czy zgadza się Pan/Pani na publikację całości lub części wypowiedzi i zdjęć? Bez, czy z podaniem jej Autora? 
Świadectwa (pisemne lub nagrania), zdjęcia i pamiątki można przesyłać drogą listową lub emailową, można też wykorzystać obie drogi przekazu:

·       Dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. KUL
Sekretariat Instytutu Pedagogiki KUL
ul. Aleje Racławickie 14
20-950 Lublin

·       Email: dorota@biela.pl


1 komentarz:

  1. Świetna inicjatywa! Warta szerszej reklamy. Życzę powodzenia i napisania świetnej i poczytnej biografii :)

    OdpowiedzUsuń

© puls pro-life