Fundamenty Wiary na każdy dzień roku: 21 grudnia.

Oto druga z serii które będą ukazywać się od 1 grudnia o godzinie 18.
Zapraszam do „Fundamentów Wiary”!

W czasach zamętu i zamieszania koniecznym się staje coraz bardziej aby zdrowa nauka Kościoła oparta na jedynej Prawdzie była szerzej znana i rozpowszechniana.
Dlatego „Fundamenty Wiary” to wszystko to, co każdy katolik o swojej Wierze wiedzieć powinien. Jest to klasyczny Katechizm Świętego Kościoła Rzymsko-Katolickiego znany jako „Katechizm Gasparriego”.

Książka posiada „Imprimatur” z dnia 25 sierpnia 1941 roku wydany przez Biskupa A. Fajęckiego. Wydanie zostało wydrukowane w „Drukarni Udziałowej w Krakowie”.

Katechizm ten jest WIERNYM przekładem łacińskiego oryginału katechizmu rzymskiego „Catechismus Catholicus”.

ODPUSTY, których mogą dostąpić ci, co pobierają nauki katechizmu:
1. Odpustu zupełnego mogą dostąpić wszyscy wierni, którzy co najmniej dwa razy na miesiąc przez mniej więcej pół godziny, ale nie krócej niż przez dwadzieścia minut, nauczają, albo uczą się katechizmu; odpustu tego mogą dostąpić dwa razy w miesiącu w tych dniach, które sami sobie obiorą, z warunkiem, że się w duchu prawdziwej pokuty wyspowiadają i przystąpią do Komunii Świętej oraz odwiedzą jakiś kościół lub kaplicę publiczną i tam pomodlą się na intencję Ojca świętego.

2. Odpustu częściowego mogą dostąpić ci sami wierni, jeżeli wzbudzą przynajmniej akt żalu za grzechy, ilekroć przez czas wyżej wymieniony albo nauczają, albo uczą się katechizmu

(Dekret z dnia 12 marca 1930 r).

Jeśli Państwo zatem 2 razy w miesiącu wysłuchają „Fundamentów Wiary” przez pół godziny, to pod zwykłymi warunkami mogą dostąpić odpustu zupełnego.
Ofiarowujmy te odpusty naszym bliskim zmarłym, którzy jak żebracy błagają o odpadki z naszego stołu wypełnionego łaskami ponad miarę.

Z Panem Bogiem i Jego błogosławieństwem!

Tagged:

LEAVE A RESPONSE

Inne Polecane przez PRO-life.org.pl