Fundamenty Wiary na każdy dzień roku: 15 stycznia.

Wszystkie części „Fundamentów” można odnaleźć tutaj: https://www.youtube.com/playlist?list=PL19zCYWowYWdpJ97UJWvdHIDEvcjBRazq

Książka posiada „Imprimatur” z dnia 25 sierpnia 1941 roku wydany przez Biskupa A. Fajęckiego. Wydanie zostało wydrukowane w „Drukarni Udziałowej w Krakowie”.

Katechizm ten jest WIERNYM przekładem łacińskiego oryginału katechizmu rzymskiego „Catechismus Catholicus”.

ODPUSTY, których mogą dostąpić ci, co pobierają nauki katechizmu:
1. Odpustu zupełnego mogą dostąpić wszyscy wierni, którzy co najmniej dwa razy na miesiąc przez mniej więcej pół godziny, ale nie krócej niż przez dwadzieścia minut, nauczają, albo uczą się katechizmu; odpustu tego mogą dostąpić dwa razy w miesiącu w tych dniach, które sami sobie obiorą, z warunkiem, że się w duchu prawdziwej pokuty wyspowiadają i przystąpią do Komunii Świętej oraz odwiedzą jakiś kościół lub kaplicę publiczną i tam pomodlą się na intencję Ojca świętego.

2. Odpustu częściowego mogą dostąpić ci sami wierni, jeżeli wzbudzą przynajmniej akt żalu za grzechy, ilekroć przez czas wyżej wymieniony albo nauczają, albo uczą się katechizmu

(Dekret z dnia 12 marca 1930 r).

Jeśli Państw zatem 2 razy w miesiącu wysłuchają „Fundamentów Wiary” przez pół godziny, to pod zwykłymi warunkami mogą dostąpić odpustu zupełnego. Ofiarowujmy te odpusty naszym bliskim zmarłym!

Z Panem Bogiem i Jego błogosławieństwem!

Tagged:

LEAVE A RESPONSE

Inne Polecane przez PRO-life.org.pl