Koronka do krwawych łez Najświętszej Maryi Panny.

Film ten dedykuję Pani Katarzynie.

Stolica Apostolska zatwierdziła to nabożeństwo 15 maja 1934 roku.

Modlitwa na „różańcu z łez” Maryi uzyskała aprobatę wielu dostojników kościelnych, a biskup Campinas Franciszek Campos Barre powiedział: „Kiedy niepokój, cierpienia i ból napełniają nasze serca, wznosimy nasze myśli do Boga. Łzy Maryi, Jego Najświętszej Matki, wzruszają Jego Boskie Serce, a nawet sama już myśl o nich skłania Boga do okazania nam łaskawości, miłosierdzia i Jego błogosławieństwa. Wydaje się, że w naszych czasach święte łzy Matki Jezusa bardzo mocno poruszają Serce Boże”.

JAK ODMAWIAĆ KORONKĘ?

Na początku:
O Jezu przybity do krzyża! Padamy do Twoich stóp i składamy Ci w ofierze krwawe łzy Tej, która z największą miłością współbolała z Tobą, towarzysząc Ci na Twej bolesnej drodze krzyżowej. Spraw, o Dobry Mistrzu, abyśmy z miłością pojęli wymowę krwawych łez Twojej Najświętszej Matki, a pełniąc Twą świętą wolę tu, na ziemi, stali się godnymi wielbić Cię i czcić przez całą wieczność w niebie. Amen.

Na dużych paciorkach:
O Jezu, spójrz na krwawe łzy Tej, która umiłowała Cię najmocniej tu, na ziemi, i nadal najgoręcej miłuje Cię w niebie.

Na małych paciorkach:
O Jezu, wysłuchaj prośby nasze – przez Krwawe Łzy Twojej Najświętszej Matki. (7 razy)

Na zakończenie:
O Jezu, spójrz… (3 razy)

Modlitwa końcowa:
O Maryjo, Matko Boleści, Matko Litości, Matko Miłosierdzia! Zjednocz nasze prośby ze swoimi prośbami, aby Twój Boski Syn Jezus, którego wzywamy wysłuchał nasze wołanie, a przez przyczynę Twoich Matczynych krwawych łez udzielił nam łask, o które Go błagamy, i doprowadził nas do szczęścia wiecznego. Amen.
Twoje krwawe łzy, o Matko Bolesna, kruszą moc szatana! O Jezu zakuty w kajdany, przez Twoją Boską łagodność uchroń świat przed zagładą! Amen.

Tagged:

LEAVE A RESPONSE

Inne Polecane przez PRO-life.org.pl