Według naukowców religia to narkotyk tak samo silny jak miłość!

Według naukowców religia to narkotyk tak samo silny jak miłość!

LEAVE A RESPONSE