Człowiek i jego pytania. Część 1.

Książka A. Frossard’a, francuskiego żyda konwertyty na katolicyzm jest próbą zasygnalizowania kluczowych pytań, jakie zadają sobie ludzie wchodzący w czas dojrzewania. Odpowiedzi na pytania podzielone są na „odpowiedzi tego świata” oraz „te właściwe odpowiedzi” rozumiane jako odpowiedź wierzącego katolika.
Niektóre odpowiedzi mogą budzić kontrowersje, gdyż od naszego pojmowania świata różni je inna od naszej mentalność i punkt odniesienia. Książkę czyta debiutujący w tej roli młody lektor Paweł Miazga. Proszę o jedno „Zdrowaś Maryio” za niego i jego najbliższych.

„Przeciętny wiek uczniów szkół maturalnych, których wypowiedzi dały początek tej książce, to okres wielkich wzruszeń, określonych jako sentymentalne. Nie brak nam o nich informacji w środkach przekazu. Jest to także czas, w którym duch, nie skrępowany jeszcze obowiązkami i odpowiedzialnością wynikającą z życia społecznego, pyta o samego siebie i o sens egzystencji. A czyni to z przenikliwością, jaką wkrótce przytępią troski i niepokoje codziennego życia. W książce „Bóg i ludzkie pytania” autor dał na zaniepokojenie tego metafizycznego wieku odpowiedzi zaczerpnięte z wiary. Tutaj okazuje się on nieco bardziej przyziemny. Z myślą o uczniach, którzy zaszczycili go swoimi pytaniami, usiłuje on wyprowadzić moralną naukę ze swego długiego i niekiedy okrutnego doświadczenia świata. Nauka ta zaś opiera się na dwóch słowach: kochać lub nie kochać.
Andre Frossard”

Życzę pięknych owoców duchowych ze słuchania tej książki, która na kanale ukaże się w dwóch częściach.

Z Panem Bogiem i Jego Błogosławieństwem.

Tagged:

LEAVE A RESPONSE

Inne Polecane przez PRO-life.org.pl