Orędzie Miłosiernej Miłości do małych dusz. Część 1.

Nigdy wcześniej niepublikowane, i całkowicie nieznane w Polsce orędzia Pana Jezusa, uznane oficjalnie przez Święty Kościół Rzymsko-Katolicki z Chevremont.
TO BARDZO WAŻNE ORĘDZIA NA CZASY OSTATNIE. Prosimy o uważne przeczytanie informacji poniżej:
„Od wielu lat znajdował się tu Klasztor ojców Karmelitów. Jednak obecnie nie ma tu już Karmelitów. Bazylika jest pusta i zamknięta – obecnie – w roku 2018 – jest wystawiona na sprzedaż. Cena to 1 000 000 € (1 milion €) pozostaje jeszcze remont i utrzymanie Bazyliki. Remont może być kosztowny to z pewnością wydatek, co najmniej kilkuset tysięcy euro. Ponieważ jest to zabytek prawdopodobnie możliwa będzie dotacja z Unii Europejskiej. Przekaż tą wiadomość dalej twoim znajomym. Może znalazłby się ktoś, wspólnota lub organizacja która mogłaby podjąć się zakupu tej Bazyliki i utrzymania jej, aby nie została sprzedana i przeznaczona na hotel czy na dyskotekę. Prosimy, przekaż tę wiadomości dalej. Oby znaleźli się ludzie dobrej woli, którzy mogliby pomóc w tej sprawie, aby dalej w tym miejscu Dobry Bóg mógł, być uwielbiany, aby mogła być sprawowana tu ofiara Ciała i Krwi Jezusa. ”

Ufamy, że Pan Jezus ma z tym związany swój Plan.

Ruch Małych Dusz

Dla Małych Dusz:
Jeden jest Pan – Bóg.
Jeden przewodnik – moja Matka.
Małe narzędzie – to ty.
Jedyna mała droga – zapomnienie w moich ramionach.
Pierwszy wróg, którego trzeba pokonać – własne „ja”.
Pierwsza cnota, którą należy ćwiczyć – wielkoduszność.
I tym sposobem dokona się podboju dusz. To, co Ja im daję, musi wrócić do Mnie powiększone o zasługi uzyskane dzięki użytkowaniu otrzymanego daru.
Miłość wszystko potrafi. Nic jej nie powstrzyma (9V 1967).
Czego Pan Jezus oczekuje od Małych Dusz

Małgorzata: Czego chcesz od Twych Małych Dusz?

Jezus: Aby trwały w stanie całkowitej zależności ode Mnie. Aby wsłuchiwały się w moje słowo, aby wielbiły Moją Najświętszą Matkę, oddając Jej hołd we wszystkich sprawach. Ona jest Źródłem małych dusz. Z Niej promienieje Boska miłość. Przez Nią rozdaję moje dary. Wszyscy muszą uznać Ją za Matkę i do Niej uciekać się po radę. Za Jej pośrednictwem będę otrzymywał ich prośby i spełniał je, ku ich największemu pożytkowi. Zobowiążą się zresztą do codziennego odmawiania różańca, całym sercem prosząc o pokój na świecie, w intencji poszczególnych dusz, a także w zadośćuczynieniu za grzechy i zniewagi, jakich codziennie doświadczam.
Będą wiernie kochać swych braci w imię miłości do Mnie i świadczyć im dobro, jakie same chciałyby otrzymać. Każda Mała Dusza musi być wrażliwa na ludzkie nieszczęścia. Moje dzieci, nie skąpcie waszej pomocy, przeciwnie, jeśli trzeba dajcie nawet wasze serca. Zatraćcie się w bliźnich, w których Ja jestem, jak jestem w was. Stwórzcie jedną rodzinę, którą zjednoczy żarliwa modlitwa, a spłoniecie w żywym ogniu Mojej Miłości.
Niezależnie od tego, czy żyjecie w świecie, czy poza nim, z odwagą z całej duszy obejmujcie krzyż. Razem możecie zmienić oblicze ziemi (22 V 1976).
Co znaczy być Małą Duszą ?:

Celem Stowarzyszenia (Legionu Małych Dusz) jest:
Pomoc w pogłębianiu życia duchowego i formacja osób w oparciu o Ewangelię, .Orędzie Miłosiernej Miłości do Małych Dusz. oraz miłość Najświętszego Serca Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi.
Miłość bliźniego ze zwróceniem szczególnej uwagi na najuboższych duchowo i materialnie w tym takich grup społecznych jak: seniorzy, bezrobotni, osoby uzależnione, bezdomni.
Realizacja duchowości dziecięctwa Bożego św. Teresy.
Jezus w Orędziu do nas wszystkich mówi: Nie jestem nauczycielem Miłości. Jestem MIŁOŚCIĄ! Miłość silniejsza jest od nienawiści. Ufaj! Miłość zwycięży świat. Miłość pokona wszelkie trudności.

DANE DO PRZELEWU BANKOWEGO:
Stowarzyszenie Legion Małych Dusz:
Bank Millennium S.A. 02-593 Warszawa, ul. Żaryna 1A
Waluta PLN: 22 1160 2202 0000 0001 7874 4151
Waluta Euro: PL 59 1160 2202 0000 0001 7874 4261

Z Panem Bogiem
Zespół ‚ku Bogu’

Tagged:

LEAVE A RESPONSE

Inne Polecane przez PRO-life.org.pl