Krzysztofa

Filmy

Szczęść Boże, Zapraszam na niezwykłe świadectwo Krzysztofa „Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować. Nikt nigdy Boga nie oglądał. Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i miłość ku Niemu jest w nas…